Bdinski sbornik


Editor: Alexandre Popowycz (alexandre.popowycz@ugent.be) Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2024-07-01T18:09:12+0000


< 23v >

 1. да избавлю се ѡт грѣха. єже
 2. сьтворихь при тебѣ. и пришед-
 3. ши до нѥго. и поклони се єм
 4. гл҃ющи, р[ау]ди се моужоу мои
 5. и г҃и мои. и ѡтвѣща и тои
 6. єи не вѣдїи, и разидоста се.
 7. и реч҇ моужь єє г҃и по чт[оо] ме
 8. забы и не показа ми жены
 9. моѥє. и реч҇ ѥмоу агг҃ль паки
 10. вь снѣ. не вчера ли ти се по-
 11. клони гл҃ющи. р[ау]ди се моужꙋ
 12. мои и г҃и мои. блажена же
 13. соущи вь манастири поща-
 14. ше се, д҃нь єдинь. и приложи
 15. и дроугы єдинь, и молꙗше
 16. єтера ѡт братиѥ. да оумоли-
 17. ть ѡ҃ца да се би постила, д҃.
 18. д҃ни, и реч҇ ѡтц҃ь чедо ѳеѡдре, б҃ь
Image of 023v